foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nyhedsbrev

Login Form

Roskilde Karate Klub startede, som den første karateklub i Roskilde, i 1973 under ledelse af Sensei Hans Chr. Juul Hansen. Han var på det tidspunkt 2.kyu. Klubbens lokaler var dengang i gymnastiksalen på Absalon skolen. Man startede med at træne mandag og fredag. Dengang var karate i Danmark nyt, der var ikke så mange andre sportstilbud, og med de mange nye karatefilm voksede klubben stærkt. Det blev hurtig en stor skole med ca. 300 medlemmer, og der blev undervist fra kl.17.00 til kl. 23.00.

Sensei Juul Hansen, baglæns cirkelspark

I den luksus problemstilling måtte man have større lokaler, og i 1975 åbnede lokalerne på Havnevej. Her havde man fuld råderet over lokalerne, som bestod af 2 træningssale, og senere kunne man også tilbyde supplerende vægttræning. Der blev nu undervist 5 dage om ugen i ca. 4 timer hver dag. Der blev også oprettet børnehold, med stor succes.

Træning i lokalerne på Havnevej

I 1980 kunne Roskilde Karate Klub ikke blive i lokalerne på Havnevej, da ejeren mente han kunne tjene flere penge på fitness. Så lokalerne skulle bruges til vægttræning. Klubben flyttede til nogle kælderlokaler i Ungdommens Hus. Samtidig måtte Hans Chr. Juul Hansen koncentrerer sin undervisning i København. Klubbens nye instruktør blev Jan Bülow dengang 2.kyu. Han underviste i starten 2 gange om ugen, men efter ½ år begyndte Jesper Trier, dengang 3.kyu, at undervise den en af dagene. I forbindelse med disse drastiske lokale ændringer, samt at Danmarks bedste instruktør forlod klubben, mistede vi mange medlemmer, så der var kun ca. 50 tilbage.

Billede fra klubbens lokaler i Ungdommens Hus

Den overordnede leder af Kyokushinkai og dermed også af klubben var dengang Jørgen Albrechtsen. Han havde på det tidspunkt eneret i Danmark til at undervise i Kyokushinkai Karate. I 1982 skete der store ændringer. Jørgen Albrechtsen trak sig ud af al karate. Herefter dannede alle kyokushinkai klubber en ny og demokratisk organisation Dansk Kyokushin Karate Union. Samtidig blev alle klubberne til foreninger med bestyrelser.

Klubben er medlem af Dansk Kyokushin Karate Organisation (se under links mht. organisationens hjemmeside), og DAI under Danmarks Idræts Forbund.

I Roskilde Karate Klub blev Jan Bülow formand, og er det fortsat. Jesper Trier blev valgt som kasserer, og var det i 10 år.

I Ungdommens Hus voksede klubben, og efter næsten 10 år i kælderlokalerne, blev lokalerne med de 200 medlemmer for små. I de 10 år havde klubben sparet mange penge sammen, og de skulle bruges på nye lokaler.

Det lykkedes i 1989 at finde nogle egnede lokaler på PRÆSTEMARKSVEJ 10 C. Der skulle dog mange timers frivilligt arbejde til, før de kunne tages i brug. Der skulle opsættes nye vægge, nogle skulle rives ned. Der skulle lægges gulve og måtter, samt baderummene skulle også opføres. Langt om længe stod de færdige - med 2 træningssale, vægtrum og opholdsrum med TV og video, hvor både medlemmer og børnenes forældre kan slappe af.

Træning i vores store sal

 

 

Træning i den store sal.

 

 

Træning i den lille sal


Siden 1980 er der, som du kan forstå sket mange ting i klubben.
Vi er nu 25 sortbælter i klubben.
Der er undervisning 7 dage om ugen.
I alt er der mellem ca. 190 medlemmer.
Der er voksenhold, børnehold, Kidzz hold, kardiokarate, Kihon/kata hold og 2 kamphold.

Desuden er der mange andre arrangementer i klubben. Der er f.eks. stævner, kurser, selvforsvarsaftener, gennembrydningskursus,  børnearrangementer, filmforvisning,
Desuden er der sommerlejr, vinterlejr, børne- og junior lejr og sortbælte lejr.

Flere af medlemmerne deltager også i stævner i Danmark og i udlandet.

Så der er masser af tilbud for enhver smag.

Vi optager løbende nye medlemmer. Du er altid velkommen til at komme ned i vores lokaler og kikke, eller prøve at være med på holdene.

Kommende aktiviteter